Słodycze reklamowe w działalności organizacji charytatywnych

Słodycze reklamowe
Słodycze reklamowe

Organizacje charytatywne są najczęściej instytucjami non-profit, co oznacza, że nie przynoszą właścicielom oraz pracownikom zysków, nie mają także możliwości zarobkowania czy prowadzenia działalności charakterystycznej dla prywatnych firm. Muszą jednak pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność, w przeciwnym razie nie mogą funkcjonować. Ilość środków finansowych danej organizacji charytatywnej zależy w dużej mierze od sponsorów i ofiarodawców, a więc od wszystkich ludzi, którzy zechcą daną organizację wesprzeć. Organizacje te prowadzą zatem coraz częściej działania zbliżone do marketingowych, mające na celu pozyskanie sponsorów.

Wśród działań, o których mowa, wymienić można dystrybucję gadżetów reklamowych. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszą się słodycze reklamowe. Są to gadżety, których popularność i sympatia w społeczeństwie jest wyjątkowo duża. Są także powszechnie stosowane w marketingu komercyjnym. W działalności organizacji charytatywnych również odgrywają rosnącą rolę.

Jak wspomniano, konieczne dla takich organizacji jest stałe pozyskiwanie środków finansowych. Słodycze reklamowe mogą być w tym bardzo pomocne, ponieważ pomagają przyciągać ludzi do danej organizacji. „Przyciągać” oznacza w tym przypadku zainteresować ich tematyką, w której dana organizacja operuje oraz problemem, któremu stara się przeciwdziałać. W tym celu słodycze reklamowe powinny nosić odpowiednie nadruki, które, w ujęciu minimalnym, powinny nosić logo lub nazwę danej organizacji charytatywnej. W wersji bardziej rozbudowanej, mogą one mieć nadrukowane hasła lub slogany, promujące tematykę ważną dla organizacji.

Gadżety takie mogą być produkowane i emitowane przy okazji specjalnych akcji czy kampanii, a także stale. Druga opcja jest bardziej kosztowna, ale też pozwala na stałe zdobywanie środków na działalność. Pierwsza opcja kosztuje mniej (tym bardziej, że można znaleźć sponsora, który pokryje koszta), ale za to nie przynosi stałych korzyści, a jedynie okresowe. Wybór opcji zależy od organizacji i jej strategii.